Upptaktsmöte med Aktiva seniorer 31 augusti 2022

Mötet hölls i Hyringa-Längnums bygdegård.

Det var 95 som hörsammade kallelsen.

Ordföranden hälsade alla välkomna.

Föreläsaren Bengt Herrman berättade om emigrationen till Amerika. Han är en stor samlare av vykort och mycket av berättelsen handlade om hur man med hjälp av korten kan få fram många intressanta öden och äventyr.

Foto. Gunnar ”Charlie” Håkansson

Efter kaffepausen informerades om höstens aktiviteter som nu är planerade.

  • Landskapscirkel Blekinge
  •  deltagande vid Ljusfestivalen, där vi skall presentera vår verksamhet och sälja ljus till hjälp åt barncancerfonden och barndiabetesfonden.
  • Dagsresor till Vänermuseet och Vara konserthus.
  • Externa resor med Enströms buss, Lerin /Bofors, Säffleoperan ”Så som i himmelen” och Bingolotto.

Mötet avslutades med frågestund och ett antal lotter               

Gunnar ”Charlie” Håkansson