Integritetspolicy

Integritetspolicy (Sekretesspolicy)

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning (General data protection regulation, GDPR) som ersätter nuvarande personuppgiftslag, PUL. Den nya förordningen träder i kraft 25 maj 2018. Läs mer här!


Styrelsen för Aktiva Seniorer Grästorp är ansvariga inför GDPR lagen
.

För dig som medlem i Aktiva Seniorer Grästorp innebär det inga direkta förändringar.

I vårt medlemsregister eftersträvar vi att för varje medlem hålla nedanstående uppgifter aktuella.

  1. För- och efternamn
  2. Person nummer
  3. Gatu- och postadress
  4. Telefonnummer
  5. e-postadress

Tillgång till medlemsregistret har hela styrelsen och valberedningen.

Personuppgifter hanteras digitalt.

E-postadressen är viktig för att vi ska kunna ge våra medlemmar fortlöpande information.

På vår hemsida finns under rubriken Bli medlem en samtyckesruta där ny medlem kan godkänna vår hantering av personuppgifter. Föreningen skall även ha en pappersversion av samtyckesblankett. Denna ska användas till de medlemmar som söker medlemskap utan dator.

Vill du veta vilka uppgifter som finns om dig i medlemsregistret kontakta kassören. Kassören är vald att vara föreningens Personuppgiftsbiträde (PUB).

Ytterligare information om GDPR lagen finns att söka hos Datainspektionen.