Styrelse/Funktionärer

Styrelse/Funktionärer

Styrelsen för Aktiva Seniorer Grästorp

Britt-Marie Håkansson Ordförande
brihak54@gmail.com
Mobiltelefon: 073-3897764

Göran Örtlund Vice ordförande, Webmaster
goran.ortlund@gmail.com
Mobiltelefon: 070-4616775

Kurt Eriksson Kassör
eriksson.kei@gmail.com
Mobiltelefon: 070-289 61 34

Kristina Segerfeldt Sekreterare
kristina.segerfeldt@outlook.com
Mobiltelefon: 076-8436726

Gunnar ”Charlie” Håkansson Ledamot
gunhak43@gmail.com
Mobiltelefon: 070-7766959

Barbro Ljunge Ledamot
barbro.ljunge@outlook.com
Mobiltelefon: 073-0282895

Madeleine Andersson Ledamot
ylva01@outlook.com
Mobiltelefon: 073-3123424

Kristina Hurtig Ledamot
k_hurtig@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-2352750

Birgit Jonasson Ledamot
Mobiltelefon
070-6071750


Arbetsutskott, AU

Programkommitté

Studiekommitté

Kristina Hurtig
k_hurtig@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-2352750

Birgit Jonasson
Mobiltelefon
070-6071750

Webmaster

Göran Örtlund Webmaster
grastorp.aktivaseniorer@outlook.com