Kallelse till Föreningsstämma 2022

Medlemmar i Aktiva Seniorer kallas härmed till föreningsstämma i Kommunens hus, Samlingssalen, onsdagen den 2 mars, kl. 10.00.

Anmälan krävs för deltagande, sista anmälningsdag 25 februari.

Anmälan till: grastorp.aktivaseniorer@outlook.com

Alternativt till Kerstin Fognell, 076–8140202

Handlingar finns till påseende hos ordföranden from den 16/2.

Välkomna

Styrelsen