Förenings stämma

Onsdagen den 7 mars hade Aktiva Seniorer föreningsstämma på Samlingssalen i Kommunens hus.

Till ordförande valdes Kerstin Fognell.
Vice ordförande Kerstin Svensson.
Sekreterare Kristina Segerfeldt.
Kassör Kurt Eriksson.

Ledamöter:
Monia Persson
Barbro Wulcan
Gunnar ”Charlie” Håkansson
Håkan Windhede
Göran Örtlund tillika Webmaster

Till valberedning valdes: Inga-Lisa Rygell, Jan Vinberg och Lena Lundberg

Mia och Thomas Poppe berättade om Nils Poppe och underhöll.